Jesteś tutaj: Obszar działania

Obszar działania

WYBÓR KOMORNIKA

W OBSZARZE SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

W związku z nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące obszaru działania komorników. Tym samym, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Mariusz Jagiełło uprawniony jest przyjmować sprawy jedynie z właściwości sądów rejonowych działających na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie tj.: 

• Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
• Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
• Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
• Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
• Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
• Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe
• Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
• Sądu Rejonowego w Legionowie
• Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
• Sądu Rejonowego w Otwocku
• Sądu Rejonowego w Wołominie
• Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
• Sądu Rejonowego w Pruszkowie
• Sądu Rejonowego w Piasecznie


W przypadku gdy wierzyciel korzysta z przysługującego mu prawa wyboru komornika, powinien on zawrzeć we wniosku o wszczęcie egzekucji klauzulę o następującej treści:

"Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

nieruchomosc

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Egzekucję z nieruchomości może prowadzić jedynie komornik działający w rewirze, w którym położna jest nieruchomość. W tym zakresie, przedmiotem egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego Mariusza Jagiełło mogą być nieruchomości położone w obszarze następująch warszawskich dzielnic: Bielany, Żoliborz oraz gminy Izabelin i Łomianki.